Nieuws

Voornemen vergunningplicht autobranche op Nieuw Overvecht


Gemeente Utrecht informeert ondernemers in de autobranche op bedrijventerrein Nieuw Overvecht per brief. Ook worden de ondernemers deze dagen bezocht voor een kort informatief gesprekje. In de brief kondigt de gemeente aan dat de burgemeester het voornemen heeft om een vergunningplicht voor deze branche in te stellen.

Gemeente Utrecht organiseert op dinsdag 1 en 8 maart informatieavonden over de zienswijze van en beantwoordt vragen over de vergunningplicht. De bijeenkomsten zijn van 19.00-21.00 uur in het vergadercentrum van de Vechtsebanen. Als ondernemersvereniging zullen wij ook vertegenwoordigd zijn op 1 maart.

De ONO streeft samen met de KVO-werkgroep (Keurmerk Veilig Ondernemen) naar een schoon, heel en vooral ook een veilig bedrijventerrein waar elke ondernemer en bezoeker zich welkom dient te voelen. Wij staan achter het beleid van gemeente Utrecht bij de aanpak van ondermijning en ondermijnende activiteiten op Nieuw Overvecht. Het invoeren van een vergunningplicht is een eerste actie van de gemeente in dit kader.

We beseffen echter dat ook bonafide ondernemers in ons gebied hierdoor mogelijk met een extra last geconfronteerd kunnen worden. De ONO gaat daarom bekijken op welke manier hulp of begeleiding aan betreffende ondernemers kan worden geboden. 

Wilt u reageren op het voornemen van de vergunningplicht? Stuur dan uw e-mail naar met als onderwerp ‘Voornemen aanwijzingsbesluit vergunningplicht autobranche bedrijventerrein Nieuw Overvecht’. Vermeld in het bericht uw naam, adres, telefoonnummer en uw reactie. Hiervoor hebt u tot 23 maart 2022 de tijd.

Terug