Missie en doelstellingen

Missie en doelstellingen

De gemeente Utrecht en Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO) werken samen aan het vernieuwen van bedrijventerrein Nieuw Overvecht. Hiervoor is een gezamenlijke ruimtelijk economische visie opgesteld om het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein een nieuwe impuls te geven en structureel te verbeteren. 

Uitgangspunt bij de economische vernieuwing van het gebied is dat Nieuw Overvecht primair blijft functioneren als modern gemengd bedrijventerrein voor aan de stad gebonden bedrijvigheid met een accent op gezondheid & beweging, de maakindustrie, duurzaamheid & groen en mobiliteit & infrastructuur. Daarnaast zorgt een meer gemengd gebied voor economische levendigheid.

In de visie is een verbreding mogelijk gemaakt van economische en commerciële functies zoals horeca, detailhandelsbestemmingen, sport en ontspanning. Aan de Franciscusdreef is ook wonen op de verdieping mogelijk. Het streven is dat het bedrijventerrein een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven blijft. De visie is doorvertaald in een kaart en bestemmingsplan.

Ontwikkeling

Het toevoegen van functies heeft geleid tot andere investeringen en tot vermindering van leegstand, een toename van werkgelegenheid en een toename van bezoekers. De focus voor de komende jaren ligt op het aantrekken van nieuwe bedrijven, het verstevingen van de binding onderling en met de wijk en het verbeteren van het imago van het bedrijventerrein.