Nieuws

Nieuwe beleidsregels bedrijfsafval Gemeente Utrecht


De druk op de openbare ruimte in Utrecht is groot. Om met bewoners, bezoekers en ondernemers te genieten van de stad, scherpt gemeente Utrecht de regels rond het aanbieden van bedrijfsafval aan. Deze aangescherpte regels gaan vanaf 15 juli 2022 in. Ze gelden voor alle bedrijven in Utrecht. Met de nieuwe regels moet het voor iedereen duidelijk zijn wat wel en niet is toegestaan, ongeacht of de gemeente het afval ophaalt of een ander bedrijf.

Op de website van gemeente Utrecht vindt u de nieuwe regels en hoe de gemeente hier mee omgaat. De gemeente zal regelmatig controleren. Boa’s van de gemeente kunnen ondernemers aanspreken als zij hun afval niet volgens de nieuwe regels aanbieden. Ondernemers kunnen hiervoor een boete krijgen. De gemeente informeert de ondernemers die klant zijn bij haar. Het is belangrijk dat alle ondernemers kennisnemen van deze informatie, zodat zij hun afval juist kunnen aanbieden en we de stad schoon houden.

Tot slot wijst de gemeente u op de 25-meterregel. De 25-meterregel houdt in dat u de omgeving rondom uw bedrijf moet schoonhouden. Dat betekent dat u afval (zoals etensresten, verpakkingen, sport- en spelmaterialen) afkomstig van uw bedrijf in een straal van 25 meter rondom uw bedrijf moet opruimen. U bent verantwoordelijk hiervoor. De 25-meterregel is onderdeel van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Afdeling Bedrijfsafval


030-286 68 73

Terug