Nieuws

Interview Arne Mooij


Regelmatig stellen we iemand aan u voor die zijn of haar ambitie voor Nieuw Overvecht deelt. Dit keer spraken we Arne Mooij, gebiedsmanager Veiligheid van gemeente Utrecht. Hij roept ondernemers en pandeigenaren op tot samenwerking. “Ik hoop dat we samen een vuist kunnen maken om van de wijk Overvecht en bedrijventerrein Nieuw Overvecht een veilig en leefbaar gebied te maken.

“Ik werk nu vier jaar als gebiedsmanager Veiligheid voor Overvecht. Utrecht is verdeeld in tien wijken. Elke wijk heeft een of meer gebiedsmanagers. We werken vanuit het wijkbureau. Zo zitten we echt in de wijk. Bij het wijkbureau kan iedereen de hele dag binnenlopen voor van alles en nog wat. En je kan het wijkbureau natuurlijk bellen. Zo zijn we voor iedereen die in de wijk woont of werkt goed bereikbaar.”

“Als gebiedsmanager Veiligheid werk ik erg veel samen met de politie, jongerenwerk, de woningbouwcorporaties, het buurtteam en bewoners en ondernemers om de veiligheidsproblemen in Overvecht op te lossen. Er zijn veel verschillende veiligheidheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid, overlast van jongeren of overlast van volwassenen, woninginbraak, auto-inbraak, ondermijning of drugsoverlast.”

Hoe gaan jullie te werk? 

Meldingen komen binnen van bewoners of ondernemers. Neem bijvoorbeeld jongerenoverlast. We bespreken de melding met politie, jongerenwerk en de wijkboa’s. De wijkboa’s zijn de vaste gezichten in de wijk. Dan kijken we of het beeld dat in de melding wordt geschetst ook echt klopt. We vragen of ze vaker langs de overlastplekken kunnen langsgaan of contact kunnen maken met de overlastveroorzakers. En zo doen we dat met alle veiligheidsonderwerpen. Als we ergens veel auto-inbraken zien oppoppen, dan zoeken we de samenwerking en kijken welke oplossing er het beste past. Dat kan van alles zijn. Soms gaat het juist vooral om voorlichting.”

“Het maken van een plan van aanpak met onze partners doen we altijd op basis van de meldingen die we binnen krijgen. Daarom is het zo belangrijk dat mensen melding doen van de dingen die ze zien. Dat betekent niet dat alles wat er binnenkomt meteen opgelost kan worden maar wel dat er bij het veiligheidsteam  een goed beeld is en we daarom een goed plan kunnen maken.”

Van links naar rechts: Annemieke Tomassen, Frank van der Mark, Myla Zwaga, Arne Mooij en Sanne Damhuis

 

De Week van de Veiligheid

Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Ondernemers en hun medewerkers kunnen veel ellende voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. Week 41 (5 - 11 oktober 2020) is daarom benoemd tot de Week van de Veiligheid. Dé week om het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen. Meer dan 180 gemeenten doen mee met deze landelijke actie. 

“Op bedrijventerrein Nieuw Overvecht gebruiken we deze week aan om persoonlijk kennis te maken met ondernemers op het bedrijventerrein. Samen met de ondernemersvereniging ONO, gemeente, politie en wijkboa’s trekken we op dinsdag 6 oktober het bedrijventerrein in en bellen we aan. We hebben een welkomstpakketje mee met geschenken en informatie over waar voor je ons als veiligheidsteam kan bereiken en hoe je ons kan bereiken. Het is bovendien een mooi moment om het over het onderwerp veiligheid te hebben. Het is belangrijk dat we goed weten wat er speelt op het bedrijventerrein, daarom is het zo belangrijk dat ondernemers en pandeigenaren blijven melden bij gemeente of politie. 

Niemand weet beter wat er op het bedrijventerrein gebeurt dan de ondernemers die daar ondernemen. Die kennen elkaar of kennen elkaar juist niet, die weten wat er goed gaat, en hebben soms een onderbuik gevoel. Precies daarom hebben we ondernemers nodig.”

 

Terug