Nieuws

Tussenstand Ontwikkelrichting Nieuw Overvecht


Het bestuur van Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht heeft in 2019 een “Blik op de Toekomst” geschreven. Deze Blik op de toekomst was het vertrekpunt voor een gesprek met de gemeente over de toekomst van het bedrijventerrein. Hoe gaat het op het bedrijventerrein, welke richting willen we met elkaar op, en welke keuzes horen daarbij? 

Samen met de gemeente is vervolgens een plan gemaakt om een “ontwikkelrichting” op te stellen. Dit is een document waarin de kansen van het bedrijventerrein geïnventariseerd zijn, samen met een korte en lange termijn actieplan. Bureau Brick, dat al vijf jaar betrokken is bij Nieuw Overvecht onder de vlag “Vriendinnen van Nieuw Overvecht”, is gevraagd om dit document op te stellen. Hiervoor heeft Bureau Brick dit voorjaar met ruim veertig betrokkenen van het bedrijventerrein gesproken: ondernemers, vastgoedeigenaren, maatschappelijke instanties en ambtenaren en beleidsmakers van gemeente Utrecht.

Eind september wordt de ontwikkelrichting openbaar gemaakt tijdens een netwerkbijeenkomst met alle gesprekspartners. Wilt u hier ook een uitnodiging voor ontvangen of nog een bijdrage leveren aan de ontwikkelrichting? Neem dan contact op via .

 

Terug