Nieuws

Interview Gijs Wanders


Door ondernemers en de gemeente is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de toekomst van Nieuw Overvecht. Daarom spreken we deze keer Gijs Wanders, senior adviseur werklocaties, die het traject heeft begeleid.

“Ik werk bij de gemeente Utrecht, afdeling economische zaken. Wij doen allerlei projecten gericht op het verbeteren van het vestigingsklimaat in Utrecht. Nieuw Overvecht is een van de belangrijkste bedrijventerreinen van de stad. Er werken zo’n 4.000 mensen. Het afgelopen jaar begeleidde ik het project voor de Ontwikkelrichting van Nieuw Overvecht. Het is belangrijk om zo’n richting samen met de ondernemers op te stellen zodat er duidelijkheid ontstaat over wat we met elkaar willen en wat we van elkaar kunnen verwachten. De aanleiding voor dit traject komt bij de ondernemersvereniging vandaan. De gemeente heeft daarop ingespeeld door samen met ONO te starten met het project Ontwikkelrichting Nieuw Overvecht.”

“Ik vind het heel leuk om aan bedrijventerreinen te werken. Mijn enthousiasme daarvoor is aangewakkerd in de Bollenstreek waar ik vanaf 2010 als gemeentelijk projectleider aan zeven bedrijventerreinen heb gewerkt. Vervolgens was ik als gebiedsadviseur bij de gemeente Haarlem nauw betrokken bij de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. Ik hou van de creativiteit en energie die uitgaat van ondernemers. Ook vind ik het fijn om mijn kennis over hoe de gemeente werkt met hen te kunnen delen, zodat ondernemers soepel door de gemeente en de gemeentelijke procedures heen kunnen bewegen.”

“Wat me opviel aan het bedrijventerrein Nieuw Overvecht is dat het er op het eerste oog allemaal redelijk netjes uitziet. Ondertussen heb ik ontdekt dat er achter de diverse gevels veel gebeurt, zowel positief en negatief. Er zit veel ondernemerskracht in het gebied en dat is niet zo direct zichtbaar vanaf de openbare weg, dat is zonde. Wat ik ook heel bijzonder vind zijn de sportterreinen die om het gebied heen gedrapeerd lijken te liggen. Dat is echt wel uitzonderlijk in mijn ogen. Je hebt het over tientallen uiteenlopende vormen van sport zoals  tennis, padel, schaatsen, atletiek, voetbal, modelbouw en nog veel meer.”

“In de toekomst denk ik dat bedrijventerreinen veel meer een soort ondernemersgebieden worden. Gebieden waar het niet zozeer uitmaakt of je onderneemt in een werkplaats, een kantoor of een sportclub . De wereld wordt steeds voller en daarmee wordt ook de druk op de ruimte steeds groter. Dat vraagt meer overleg en afstemming om goede functionerende gebieden te maken waar het voor iedereen prettig is. Dat geldt ook voor bedrijventerreinen, die economisch moeten kunnen groeien, zonder dat er misstanden zijn voor bepaalde mensen en/of voor de natuur."

"Het intensiveren van het ruimtegebruik zie ik als een van de grootste uitdagingen voor de komende tijd. Dit kan door bijvoorbeeld extra verdiepingen op een bedrijfspand te bouwen om zo op dezelfde bedrijfskavel toch meer productie te kunnen realiseren, maar ook door functies toe te voegen. Denk hierbij aan het dubbel gebruik van daken zoals voor sportvelden, parkeren, groen of zonnepanelen."

"Met de ontwikkelrichting hebben we een eerste stap gezet om allerlei uitdagingen specifiek voor Nieuw Overvecht te structureren en te prioriteren om van daaruit keuzes te maken. De input van de ondernemers is hard nodig om tot de beste en meest gedragen oplossingen te komen. Het is en blijft complex en uitdagend. Creatieve oplossingen zijn hard nodig. Kom dus meedoen op 14 oktober en help daarmee niet alleen jezelf, maar ook je buurman en de stad."

 

(foto: Isolde Woudstra, gemaakt voor de Ontwikkelrichting Nieuw Overvecht)

Terug