Nieuws

Publicatie Kracht van (Over)vecht online


De afgelopen winter vond het atelier Kracht van [Over]vecht plaats. Op verzoek van AORTA deed een team van ontwerpers en experts onder leiding van Jandirk Hoekstra van H+N+S Landschapsarchitecten onderzoek naar de potentie van de Vechtzone voor de wijk Overvecht op drie thema’s [gezond en sociaal, water en klimaat, energie en circulair]. In de periode van het atelier vond een aantal bijeenkomsten plaats waaraan u een bijdrage heeft geleverd.

De resultaten van het atelier zijn nu gebundeld in een online publicatie op onze website: http://www.aorta.nu/publicatie/publicatie-kracht-van-overvecht/

Wat er uit het atelier is gekomen is zeker geen plan. Het resultaat bestaat uit drie verhalen over respectievelijk een klimaatbestendige, een zoveel mogelijk zijn eigen duurzame energie leverende en gezonde wijk. Vanwege de korte doorlooptijd van drie maanden heeft het geheel het karakter van een quick scan van de mogelijkheden. De verhalen zijn doordacht in 4 ‘trappen’: Overvecht in zijn ruimere context, stadsdeel Overvecht zelf, de Vechtzone en een viertal inzooms voor een aantal belangrijke plekken, waar de vooruitgang, die voor de thema’s in de komende periode geboekt kan worden, bij elkaar komt.

Het zijn verhalen geworden, die het perspectief in beeld brengen; ze laten beelden zien waar je met zijn allen in de wijk op termijn naar toe zou kunnen werken. Ze bieden een denk- en referentiekader voor de ‘praktijken’ (bv de renovatie van de blokken, opknapbeurt delen van de openbare ruimte, ‘Versnelling Overvecht’) opdat de lange termijn doelen op gebied van water, energie en gezondheid niet uit het oog worden verloren. De kracht van de toekomstbeelden die zijn geschetst ligt zowel in de doorkijk die ze bieden als in de aanknopingspunten voor vernieuwing en verandering. Voor anders kijken, anders handelen, anders realiseren.

Bij vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot Eveline Paalvast [epaalvast@aorta.nu].

-------------------------------------------

Architectuurcentrum AORTA

AORTA Utrecht Centre for Architecture

Postadres: Ganzenmarkt 1

Bezoekadres: Ganzenmarkt 3

3512 GC Utrecht

+31 (0)30 2321686

http://www.aorta.nu/

Terug