Nieuws

Veiligheidstip november 2021


SPYKE security, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de (camera)beveiliging van ons bedrijventerrein geeft regelmatig tips over hoe ondernemers hun veiligheid kunnen verbeteren. Dit keer vragen ze aandacht voor de Risico- inventarisatie en -evaluratie:

De Risico-inventarisatie en – evaluatie is een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. De RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dit staat in de Arbeidsomstandighedenwet ( Arbowet). Je kunt een RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een deskundige. Verschillende branches kennen een branche-RI&E. Je kunt hiervan gebruik maken. In de meeste gevallen dient deze RI&E nog wel getoetst te worden door een gecertificeerde arbodienst of deskundige.

Een RI&E dient actueel gehouden te worden. Veranderingen in het bedrijf dienen hier direct in opgenomen te worden. Bij het niet hebben of niet up to date gehouden RI&E kunnen bij controle hoge boetes worden opgelegd door de overheid. Het niet hebben van een actuele RI&E is momenteel een boete van € 3.000,00 en dit wordt € 4.500,00. Is er geen Plan van aanpak is de boete momenteel € 750,00 en dit wordt € 3.000,00.

De tip voor november is daarom:

  • Stel voor jezelf vast of je een RI&E hebt. Is dit het geval, controleer dan of deze nog actueel is.
  • Heb je hulp nodig bij het opstellen van een RI&E, dan kun je onder andere terecht bij ArboNed in Utrecht;

Bronvermelding: ArboNed

Terug