Nieuws

Installateurs en verzekeraars willen af van brand door kortsluiting


Installateurs en verzekeraars binden de strijd aan met kortsluiting in bedrijfspanden door ondeugdelijke, elektrische installaties middels de NTA 8220.

Jaarlijks miljoenen euro’s aan schade
Brandje hier, brandje daar. Wie denkt dat het affikken van een bedrijfsgebouw zelden voorkomt, komt bedrogen uit. Tenminste, als we verzekeraars en installateurs mogen geloven. Volgens hen richten bedrijfspanden ieder jaar voor miljoenen schade aan.
Doodzonde, vindt Uneto VNI. Vooral omdat een groot deel van de ellende te voorkomen is. “Afgelopen zomer gingen onder meer enkele stallen in vlammen op, waarbij veel dieren omkwamen. Ondeugdelijke elektrische installaties zijn een belangrijke oorzaak van zulke branden.”

Met het Verbond van Verzekeraars bedachten Uneto VNI een nieuwe inspectiemethode (NTA 8220). Verzekeraars gaan dit controlemiddel gebruiken om de brandveiligheid van installaties te bepalen en de hoogte van premies. “Diverse verzekeraars stellen bij het afsluiten van een brandverzekering voortaan al een inspectie volgens NTA 8220 als voorwaarde”, schrijft Uneto VNI. “De methodiek zal voor duidelijkheid zorgen en een eind maken aan veel discussies.”

Veertig procent minder
Risico’s als persoonlijke veiligheid, gezondheid, welzijn of bedrijfscontinuïteit worden nadrukkelijk niet meegenomen tijdens deze inspecties.

Elektrische installaties worden nogal eens verwaarloosd, besluit de Installatiekoepel. “Uit eerder onderzoek van verzekeraars bleek dat minder dan de helft van de bedrijven de elektrische installatie regelmatig laat nakijken.” Verzekeraars denken dat de totale schade als gevolg van branden met veertig procent omlaag kan met dit nieuwe instrument.

NTA 8220
De installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra, de NTA 8220 ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’.
De manier waarop inspecteurs de risico's nu nog beoordelen, is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan.

Brand is een groot gevaar voor mens, dier en milieu en kan leiden tot grote economische schade. Een brand met een elektrische oorzaak beperkt zich niet alleen tot een elektrische installatie, een elektrisch apparaat of elektrische uitrusting van een machine. Verspreiding van brand is daarom een belangrijk aandachtspunt in NTA 8220. Naast het beoordelen van het elektrisch materieel op brandrisico, moet ook worden beoordeeld of in de nabijheid van het elektrisch materieel brandbaar materiaal aanwezig is.

Visuele controle, metingen en beproevingen
De beoordelingsmethode in NTA 8220 bestaat uit visuele waarnemingen, metingen en beproevingen. De visuele controle omvat al het elektrisch materieel dat deel uitmaakt van een installatie, en elektrisch materieel dat in gebruik is op het moment van de controle. Tijdens de controle moet rekening worden gehouden met brandbare materialen in de directe omgeving van het elektrisch materieel. Er wordt hierbij van uitgegaan dat het elektrisch materieel is geïnstalleerd volgens de van toepassing zijnde norm(en) en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Niet wettelijk verplicht
De NTA 8220 is geen wettelijke verplichting, maar wordt door verschillende verzekeraars geeist aan hun klanten met een brandverzekering. Waar vroeger een vraag was naar bijvoorbeeld een NEN 3140 inspectie vanuit de brandverzekering kan dit hierdoor gaan verschuiven naar een NTA 8220 inspectie of wellicht beide inspecties (waarbij de NTA 8220 een aanvulling is op de NEN 3140).

Bron: Cobouw, NEN

Terug