Nieuws

Voortgangsreportage Samen voor Overvecht 2020


Samen voor Overvecht

In de afgelopen 3 jaar is door gemeente, bewoners en maatschappelijke partners gewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid en de veerkracht van Overvecht en haar bewoners. Dit noemden we toen ‘de Versnelling Overvecht’. De aanpak van de Versnelling wordt nu versterkt en uitgebreid naar een brede wijkaanpak: Samen voor Overvecht. Kansen voor Overvecht staan centraal in deze aanpak.

De aanpak gaat over: wonen, leefomgeving en buurten veiligheid welzijn en gezondheid meedoen (werk, scholing, ondernemerschap) Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.

Actieprogramma

In het actieprogramma staat: hoe we werken aan onze ambities en kansen welke stappen zijn gezet welke initiatieven in 2020 gaan lopen Samen voor Overvecht bundelt krachten met bewoners en partners van Overvecht die het verhaal van Overvecht vertellen. En meedenken met de plannen voor Overvecht en de ontwikkeling van de wijk. Het actieprogramma is op 6 december 2019 naar de gemeenteraad verstuurd.

Bekijk het actieprogramma Samen voor Overvecht (pdf, 1 MB)

Voortgangsrapportage april 2020

Elk jaar maakt de gemeente Utrecht in het voorjaar een voortgangsrapportage. In de voortgangsrapportage staat: welke ontwikkelingen er zijn in Overvecht welke resultaten er sinds december 2019 behaald zijn welke stappen de gemeente nog gaat nemen. Op 28 april 2020 is deze voortgangsrapportage naar de gemeenteraad verstuurd.

Bekijk de voortgangsrapportage Samen voor Overvecht (pdf, 2 MB)

Bekijk de infographic met de behaalde resultaten en te nemen stappen (pdf, 524 kB)

Terug