Nieuws

Duurzaamheidsambitie Nieuw Overvecht


De Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO) heeft een duurzaamheidsambitie opgesteld voor de periode 2019 – 2030. Deze ambitie luidt als volgt:

"Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO) wil zich conformeren aan het stappenplan Utrechtse bedrijven op weg naar klimaatneutraal. Ook wil ONO proactief deelnemen in het project Overvecht-Noord aardgasvrij alsmede waar mogelijk aansluiten bij Waterstof proeven t.b.v. mobiliteit en alternatief voor aardgasverwarming. Daarbovenop willen wij de mogelijkheden verkennen voor een E-mobility rol en Stadshub."

ONO zal proactief haar leden inspireren en motiveren voor dit stappenplan.

Zoals hierboven beschreven heeft Nieuw Overvecht serieuze ambities op het gebied van duurzaamheid die zich focust op:

  • Verduurzaming van bedrijven
  • Deelname project Overvecht Noord aardgasvrij
  • Aansluiten bij waterstofproeven t.b.v. mobiliteit en als alternatief om van het gas af te gaan
  • Verkenning van mogelijkheden voor een E-mobility rol
  • Stadshub

Broeikasgassen zoals CO2 en waterdamp komen van nature in de atmosfeer (lucht) voor. Ze houden de warmte van de zon gedeeltelijk vast. Zonder deze broeikasgassen zou het op aarde veel kouder zijn dan nu. Dit natuurlijke broeikaseffect is sinds de industriële revolutie door allerlei menselijke activiteiten versterkt. We zijn op grote schaal fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) gaan verbranden in fabrieken, energiecentrales, huizen en voor vervoer. En we kappen bossen voor landbouwgrond. Daarbij komt CO2 vrij. Er zit nu 40 procent meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen geleden. Zoveel CO2 zat er de afgelopen 800.000 jaar nog niet eerder in de lucht. Al deze extra broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde opwarmt. Door dit ‘versterkte broeikaseffect’ is het nu gemiddeld 0,9 graden warmer dan 140 jaar geleden.

De stijging van de temperatuur heeft gevolgen voor het klimaat: dat verandert. Wetenschappers denken dat we de gevolgen waarschijnlijk nog kunnen beheersen als we de stijging weten te beperken tot 1,5 à 2 graden. Dat kan alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot in 2050 drastisch is verlaagd. Dat gaat niet vanzelf, daar zijn forse maatregelen voor nodig.

De Rijksoverheid wil in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen zoals CO2. In het Energieakkoord staan afspraken over het aandeel duurzame energie in 2023. In de Energieagenda staan de afspraken tot 2050.

 

 

 

Terug