Nieuws

Werkt u mee aan de duurzame routekaart?


De ambitie van de gemeente Utrecht is om zo snel mogelijk klimaatneutraal en koploper te zijn op het gebied van duurzame energie. Hierbij werkt de gemeente samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  

De komende maanden zal stagiair Koen Reinders een afstudeeronderzoek doen in Nieuw Overvecht. Hij zal de panden van ons terrein verdelen in verschillende categorien en aan elke categorie worden de bijbehordende maatregelen gekoppeld. Op die manier kunnen pandeigenaren snel inzichtelijk krijgen welke maatregelen er nodig zijn om het eigen pand klimaatneutraal te laten zijn in 2050. 

Vanuit ONO wordt dit onderzoek met enthousiasme ondersteund. Mocht u om medewerking worden gevraagd dan hopen we dat u daar gehoor aan wilt geven. 

Terug