Nieuws

Verslag veiligheidsbijeenkomst 31 januari


Op donderdagavond 31 januari kwamen ruim zestig ondernemers naar Luxury Venues om de tweede Veiligheidsbijeenkomst bij te wonen. Doel van de avond was het opstellen van een lijst met concrete acties. Aanwezig was de afdeling Veiligheid van gemeente Utrecht, de politie, ondernemersvereniging Nieuw Overvecht, vastgoedeigenaren en huurders.     

Veiligheidsbijeenkomst

Jasper Baijens, senior adviseur veiligheid van Gemeente Utrecht, gaf een korte toelichting over de acties die gemeente Utrecht nu al onderneemt om de veiligheid op het bedrijventerrein te vergroten. Zie hier zijn presentatie.     

Frank van Essen van U-Safe vertelde over de vijftien slimme camera’s op elf posities in het gebied. Er staan vier kentekencamera’s op de aanvoerwegen. Er wordt dynamisch beveiligd, dat wil zeggen, dat bij vreemd gedrag, het beeld automatisch naar de meldkamer wordt gestuurd. Daar wordt beoordeeld of actie nodig is.

Discussies tijdens veiligheidsbijeenkomst Nieuw Overvecht

Na de presentaties is onder leiding van Machteld Klaassen van Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) in groepjes gewerkt aan concrete acties. Op grote vellen papier zijn meer dan vijftig acties bedacht die bijdragen aan het veiliger maken van dit bedrijventerrein. De acties zijn verdeeld onder gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren. Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht zal op basis van de actielijsten een plan van aanpak maken voor de taken die zij kunnen oppakken. In overleg met gemeente Utrecht wordt gekeken welke acties de overheid op kan pakken en wat er nodig is om anderen te activeren. Zie hieronder de complete actielijst. 

Veiligheidsbijeenkomst Nieuw Overvecht

Tijdens de  bijeenkomst is een greep uit de acties opgeschreven en ondertekend door Rogier Bos en Dik Zeldenrijk, beiden bestuurslid van ONO en Jasper Baijens, senior adviseur veiligheid van Gemeente Utrecht.

Afspraken Veiligheidsbijeenkomst Nieuw Overvecht

ACTIELIJST

Complete gewenste actielijst opgehaald tijdens het veiligheidsdiner. Zo veel mogelijk acties van deze lijst worden door gemeente en ONO omgezet naar een actieplan.

Overheid:

 1. screenen van ondernemers, meer vergunningcontrole
 2. schone omgeving, meer opruimen
 3. meer handhaving, opvoeding van ondernemers
 4. vergunningen weigeren voor ‘slechte’ ondernemers
 5. dubbele standaard voor bedrijventerrein
 6. meer achter de deur gaan kijken
 7. meer toezicht, ook s avonds
 8. meer groen + onderhoud
 9. parkeergelegenheid
 10. handelswaar op de weg aanpakken
 11. vanuit de versnelling jongeren opleiden tot toezichthouders, daarmee controle intensiveren
 12. campagne meld misdaad anoniem
 13. slagboom plaatsen bij ingangen bedrijventerrein
 14. Een vast aanspreekpunt bij de overheid
 15. terugkoppeling opvolging meldingen
 16. zo goed mogelijk communiceren over overheidsactiviteiten
 17. meer budget vrijmaken voor handhaving
 18. voorlichting geven aan vastgoedeigenaren, tips waar je op moet checken, training waar let je op in gedrag
 19. meer ruimte voor ander soort bedrijven, wijzigen bestemmingsplan
 20. geen coffeeshop
 21. meer bewoning

Ondernemers:

 1. lid worden van ONO
 2. eigen omgeving schoonhouden
 3. melden
 4. pand onderhouden
 5. bijeenkomsten bijwonen
 6. ogen en oren openhouden en informatie delen met buur ondernemers
 7. zorg voor goed contact met de buren
 8. andere ondernemers bekend maken met Slim Melden
 9. lokaal inkopen bij je buren
 10. kwartaal bijeenkomsten houden over thema veiligheid

ONO:

 1. meer communicatie, actiever en groter bereik
 2. nieuwsbrieven, je hoor te weinig wat er gebeurt
 3. ook leuk nieuws melden
 4. gebruik maken van social media, facebook, appgroep per straat/blok
 5. leuke dingen organiseren
 6. betere afspiegeling van bedrijventerrein in bestuur
 7. wij gevoel onder ondernemers en vastgoedeigenaren creeeren
 8. buurtborrel
 9. verplicht lid worden van ONO
 10. welkomstpakket voor nieuwe ondernemers
 11. plattegrond op website wie waar zit
 12. buurtfeest, ook met gezin
 13. samen in actie tegen de coffeeshop, petitie starten

Vastgoedeigenaren:

 1. screening/ballotage vve
 2. als het kan wachten op goede betrouwbare huurder, anders gemeente vragen of andere bestemming mag
 3. zwarte lijst maken met ‘slechte’ huurders
 4. kritische en open vragen stellen bij kennismaking nieuwe huurder
 5. bordje plaatsen met: samenwerking met politie
 6. fysiek transparanter maken van gebouwen
 7. contact met gemeente, bij twijfel navragen of potentiële huurder bekend is
 8. gemeente en verhuurder gaan samen langs bij huurders, 1 x per jaar
 9. contractontbinding bij wetsovertreding/malafide praktijken
 10. kvk en bewijs van goed gedrag aanvragen bij nieuwe huurders
 11. gemeente en vastgoedeigenaren maken samen een checklist voor nieuwe huurders

 

 

 

 

Terug