Nieuws

Inspraak eerste ontwerp en PvE NRU: 3/11 - 14/12


De gemeente heeft een plan om de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) langs Overvecht te vernieuwen. Het college van B&W heeft het programma van eisen en het eerste ontwerp vrijgegeven voor inspraak. U kunt hier vanaf 3 november tot en met 14 december 2017 op reageren.

Voor meer informatie, zie www.utrecht.nl/nru. U kunt hier ook een reactieformulier invullen. Dit kan ook per post naar:
Gemeente Utrecht (t.a.v. Karin Wolswijk),
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Inloopbijeenkomsten
Deze zijn bedoeld om het plan voor de NRU te bekijken. Ook kunt u hier reageren of vragen stellen.
Woensdag 8 november, inloop 17.30–21.00 uur
Zorgcentrum Rosendael, Indusdreef 5
Dinsdag 14 november, inloop 17.30 – 21.00 uur
Buurtcentrum De Dreef, Schooneggendreef 27C

Terug