Nieuws

Verslag Netwerkbijeenkomst Veiligheid en Ondermijning


Eind september vond de Netwerkbijeenkomst Veiligheid en Ondermijning plaats bij Mango Mobility op de Franciscusdreef.​ Een leerzame bijeenkomst, waarbij ook duidelijk werd dat er onderwerpen zijn die om actie vragen.

Hiervoor zijn drie speerpunten en actiepunten benoemd:

  • Verkeersveiligheid:
    • Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht zal een snelheidsmeting laten uitvoeren te inventariseren waar, wanneer en hoe hard er op het terrein gereden wordt. Naar aanleiding daarvan wordt gekeken welke passende maatregelen genomen kunnen worden.
  • Zwerfvuil, hangjongeren en onveilig gevoel:
    • Er komt een weerbaarheidstraining voor iedereen die op het bedrijventerrein werkt. Daarnaast wordt iedereen oproepen om gebruik te maken van de app "Slim Melden". Niet alleen als u een kapotte stoeptegel ziet, maar ook als u geregeld op dezelfde plek mensen ziet hangen in auto's. De wijkagent kan dan de bestuurders van deze auto's aanspreken op vervuiling of intimiderend gedrag.
  • Ondermijning en grote criminaliteit:

In januari wordt een werksessie georganiseerd met ondernemers, betrokken organisaties en de gemeente om tot een gezamenlijk plan te komen om de veiligheid in Nieuw Overvecht te vergroten.

Foto's door Ivar Pel.

Terug